Stolár - Peter Šamu
Rezbárstvo

Umelecké rezbárstvo

 

Vzťah človeka k drevu sa vytváral od počiatku jeho existencie. V súvislosti so životom v prírode bolo drevo od začiatku civilizácie jedným z jeho prvých materiálov, z ktorých si vyrábal pracovné nástroje, úžitkové predmety a v nadväznosti s jeho vývojom i rituálne a umelecké predmety. Rezbárstvo bolo súčasťou každodenného života ľudí od nepamäti. Dôkazom toho sú umelecké rezbárske pamiatky od jednoduchých až po dokonalé umelecké diela, ktoré dokumentujú kultúrny vývoj človeka až po súčasnosť.

 

Sídlime v Bánove a zaoberáme sa výrobou rezbárskych prác so sakrálnou i modernou tematikou, poľovníckymi motívmi, vypaľovanými motívmi do dreva. Novinkou sú maľované drevorezby, ktorých sortiment rozširujeme. Naše výrobky sú vyhotovené z dreva a iných materiálov.

 

 Na zákazku vyhotovíme výrobok aj podľa vašich prianí, predstáv prípadne návrhov.

 

Základná charakteristika rezbárstva

Rezbárstvo je remeselná, alebo umelecká činnosť ( tiež umelecko-remeselná činnosť), pri ktorej je zo základného materiálu (dreva) odoberaný materiál za účelom plastického zobrazenia zámeru (reliéf, socha, ornament) Ako názov napovedá, charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom, alebo rezbárskym dlátom. V súvislosti s rezbárstvom sa však akceptujú aj iné formy obrábania ako napríklad pílenie, brúsenie, puncovanie.

 

Rozšírená charakteristika

Pojem „rezbárstvo“ charakterizuje aj práca s inými materiálmi ako drevo. Je to napríklad práca so slonovinou, kosťou, parohovinou, pokiaľ je výsledkom práce tvarovo spracovaný výrobok, alebo reliéf... Slovo, ktoré jednoznačne určuje, že sa jedná o prácu s drevom je "drevorezbárstvo" (drevorezbár, drevorezbársky krúžok, drevorezba). Novým smerom rezbárstva je aj zhotovovanie sôch motorovou pílou v zahraničí známe ako „Chainsaw carving“. Tento smer si získava čoraz väčšiu obľubu aj na Slovensku, tak ako aj nový odbor „Betlehemárstvo“. Tento umelecko-remeselný smer nezahŕňa len prácu s drevom, ale aj inými materiálmi, no prevažná časť tvorby sa realizuje práve v dreve.

 

Ľudové rezbárstvo

Ľudové rezbárstvo využíva obdobné pracovné prostriedky ako rezbárstvo podľa základného zaradenia. Často kopíruje svojským spôsobom oficiálne výtvarné smery (napríklad baroko- ľudové baroko). V minulosti bolo v mnohých prípadoch doplnkovou činnosťou iných remesiel (výroby poľnohospodárskeho náradia, tokárstva, varechárstva, stolárstva, kolárstva). Taktiež bolo doplnkom práce pastierov, mlynárov, baníkov, včelárov, pernikárov ktorí stvárňovali odpozorované témy zo svojho prostredia, alebo tematicky čerpali z náboženských tradícií. Ľudové rezbárstvo je najrozšírenejšie vo forme amatérskeho prejavu, je teda robené zo záujmu ako „koníček“, bez komerčného zámeru. Niektoré formy ľudového rezbárstva však (napriek absencii vzdelania v uvedenom smere) nemožno chápať ako amatérske**. To je v prípade, ak ľudový rezbár vykonáva činnosť ako oficiálne povolanie, platí príslušné dane a ponúka služby za účelom tvorby zisku – zárobku. Slovenské ľudové rezbárstvo prešlo v období socializmu celkom špecifickým vývojom. Paralyzácia sakrálnej tvorby a požiadavka „tradičnej výroby“ pozastavili prirodzený vývoj remesla. To znamená, že rezbári vyrastajúci v nových kultúrno-spoločenských podmienkach sa tematicky vracali k tvorbe svojich otcov a dedov, bez vlastného výtvarného vkladu. Po roku 1989 však nastáva aj technologický posun výroby (strojné vybavenie), ktorému napomáha i dostupnosť literatúry a v čoraz väčšej miere i využívanie internetu. V praxi to znamená vývoj v niekoľkých smeroch a obraz rezbára „stružlikajúceho“ nožíkom kúsok dreva pri peci je už minulosťou. Na Slovensku sa výrazne etablovalo nové remeselné odvetvie - betlehemárstvo, ktoré už nie je lokálne viazané, ako napríklad výroba bačovského riadu a pastierskych palíc. Vznikajú tiež malé domáce galérie rezbárov, ktoré sa podieľajú na tvorbe programovej ponuky jednotlivých regiónov. Remeselníci vytvárajú združenia s bohatou prezentačnou činnosťou. Súčasné ľudové rezbárstvo už v mnohých smeroch prekonáva zaužívané charakteristiky, ktoré sú uvádzané v literatúre, dokonca aj na štátnych portáloch.

Kontakty

Stolár - Peter Šamu
Fyzická osoba

Telefon: +421908708687
E-mail: peter.samu.77@gmail.com

Slovenská 1087/12, 941 01 Bánov okr. Nové Zámky